Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha.

0
1496

danh-ngon-ve-me-104

Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.