Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà, nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.

0
2572

loi-hay-y-dep-106

Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà, nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.