Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.

0
757

giaoduc33

Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.

(It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.)

– Albert Einstein –

Loading...