Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đàm thoại.

0
1356

vanhoa33 - Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đàm thoại.

Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm , lớn lao của cuộc đàm thoại.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Chỉ có hai lựa chọn ta đối mặt hàng ngày: Chấp nhận cái có sẵn, hoặc tìm cách đổi thay.