Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

0
986

tuoitre61

Nếu không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Chỉ trăm bước nữa là thành công số một