Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

0
3658

danhngoncuocsong753

Nếu chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

(Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.)

– Francis Quarles –

Loading...
Xem thêm:  Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí