Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

0
3515

danhngoncuocsong753

Nếu chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

(Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.)

– Francis Quarles –

Loading...
Xem thêm:  Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.