Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

0
3715

danhngoncuocsong753

Nếu chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

(Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.)

– Francis Quarles –

Loading...
Xem thêm:  Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.