Home / Danh ngôn tình bạn / Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

tinhban43 - Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

Nếu một người cho bạn của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

(If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.)

– Frank Tyger –

Xem thêm:  Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Check Also

danhngontinhban76 310x165 - Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn. (The …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *