Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

0
1212

loihayydep-314

Nếu bạn tránh sự , có nghĩa là bạn đang tránh sự .

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà nằm ở việc vươn dậy sau mọi lần thất bại.