Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy đặt ra cho mình một mục tiêu, đừng phụ thuộc vào ai đó hoặc cái gì khác.

0
2342

loihayydep-318

Nếu bạn muốn sống một hạnh phúc, hãy đặt ra cho mình một mục tiêu, đừng phụ thuộc vào ai đó hoặc cái gì khác.

– Albert Einstein –

Loading...
Xem thêm:  Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.