Nếu bạn mong muốn được thương yêu, hãy yêu thương người khác trước.

0
2655

loi hay y dep 125 - Nếu bạn mong muốn được thương yêu, hãy yêu thương người khác trước.

Nếu bạn mong muốn được thương yêu, hãy yêu thương người khác trước.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.