Nếu bạn mong muốn được thương yêu, hãy yêu thương người khác trước.

0
2320

loi-hay-y-dep-125

Nếu bạn mong muốn được thương yêu, hãy yêu thương người khác trước.

– Khuyết danh –

Loading...