Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

0
6630

loihayydep-312

Muốn làm sự việc, thì bản thân mình nên có sự trước đã.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.