Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

0
6503

loihayydep-312

Muốn làm sự việc, thì bản thân mình nên có sự trước đã.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Chú mèo không có miệng