Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

0
5380

loihayydep-312

Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

– Khuyết danh –

Loading...
CHIA SẺ