Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

0
1412

tinhban34 - Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

(It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.