Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

0
1187

tinhban34

Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

(It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.