Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

0
3501

tinhban31

Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

(A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.)

– Louisa May Alcott –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.