Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất.

0
9175

Một đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.