Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất.

0
8782

Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cham ngon cuoc song
  • danh ngon hay
  • Nhung cau danh ngon hay
  • cuoc song
  • châm ngôn hay
  • danh ngôn về cuộc sống
  • cham ngon song hay
  • cham ngon
  • châm ngôn cuộc sống hay
  • cau danh ngon hay
CHIA SẺ