Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

0
1292

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...
CHIA SẺ