Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

0
1239

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • giải nghĩa câu một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
CHIA SẺ