Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

0
1539

1 danhngongiaoduc76 - Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...
Xem thêm:  Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.