Home / Danh ngôn gia đình / Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

danh ngon ve me 120 - Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

– Gaspard Mermillod –

Xem thêm:  Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ.

Check Also

danh ngon ve me 109 310x165 - Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *