Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn.

0
2270

tinhcach411

Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để phải chứa cả nỗi cô đơn.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.