Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

0
1317

tamhon64

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

(Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.)

– Mark Twain –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy
CHIA SẺ