Lòng người là một thứ rất tức cười. Nhiều khi tức lắm mà chỉ có thể cười. Cuộc đời là một chuyện rất buồn cười. Nhiều khi buồn lắm rồi cũng chỉ biết cười.

0
4061

loi-hay-y-dep-109

Lòng người là một thứ rất tức cười. Nhiều khi tức lắm mà chỉ có thể cười.
Cuộc đời là một chuyện rất buồn cười. Nhiều khi buồn lắm rồi cũng chỉ biết cười.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cuộc đời là một thứ rất buồn cười
  • lòng người là một thứ rất tức cười
  • đời buồn lắm
CHIA SẺ