Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

0
1115

congviec20

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

(Patience and time do more than strength or passion.)

– La Fontaine –

Loading...