Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

0
1075

congviec20

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

(Patience and time do more than strength or passion.)

– La Fontaine –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • muốn bỏ công việc
CHIA SẺ