Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy.

0
1885

tuoitre43

Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy.

(Speech is a mirror of the soul: as a man speaks, so is he.)

– Publilius Syrus –

Loading...
Xem thêm:  Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn.