Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.

0
492

cuocsong58

Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.

– Lã Khôn –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Nếu làm điều thành thật thì bụng dạ yên ổn mỗi ngày mỗi hay nếu làm điều gian dối thì bụng dạ băn khoăn mỗi ngày mỗi dở
CHIA SẺ