Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

0
1213

danh-ngon-cuoc-song-208

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • kim loại vì cứng mà hay gãy
CHIA SẺ