Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

0
1302

danh-ngon-cuoc-song-208

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.