Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

0
1494

danhngontinhcach753

Kiên nhẫn là lòng của người , là của chống lại .

(Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.)

– Edward Bulwer-Lytton –

Loading...
Xem thêm:  Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.