Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

0
938

danhngontinhcach753

Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

(Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.)

– Edward Bulwer-Lytton –

Loading...
CHIA SẺ