Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

0
1541

danhngontinhcach753

Kiên nhẫn là lòng của người , là của chống lại .

(Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.)

– Edward Bulwer-Lytton –

Loading...
Xem thêm:  Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.