Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

0
2832

loi-hay-y-dep-130

Không làm được không phải vì bản thân không có , mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Hãy lao động nhiều hơn tất cả mọi người, nhưng hãy nói về bản thân mình ít hơn tất cả mọi người.