Home / Danh ngôn công việc / Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

loi hay y dep 130 - Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

Không làm được không phải vì bản thân không có , mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Check Also

congviec8 310x165 - Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *