Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

0
2927

loi-hay-y-dep-130

Không làm được không phải vì bản thân không có , mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Cuộc sống sẽ chẳng thay đổi cho đến khi nào bạn thay đổi chính bản thân mình.