Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

0
2707

loi-hay-y-dep-130

Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.