Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

0
1301

danhngontienbac75

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Trời không mưa liền ba ngày, người không nghèo khổ suốt đời.