Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

0
1348

danh-ngon-tri-tue-225

Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Cái gì cũng có giá. Giá học để thông minh, luôn rẻ hơn cái giá, ngu do không học hành.