Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

0
1535

tritue65

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

(There is no such thing as a great talent without great will power.)

– Balzac –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngôn thiên tài vĩ đại hạng nhất
  • những câu nói hay về trí tuệ
CHIA SẺ