Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

0
1615

tritue65

Không có tài năng nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

(There is no such thing as a great talent without great will power.)

– Balzac –

Loading...
Xem thêm:  Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.