Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

0
1461

tritue65

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

(There is no such thing as a great talent without great will power.)

– Balzac –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cau danh ngon ve su thong thai
  • danh ngôn thiên tài vĩ đại hạng nhất
  • danh ngon tri tệu
  • Không có tài năng vĩ đại nấu thiếu đi ý chí mạnh mẽ
CHIA SẺ