Home / Danh ngôn trí tuệ / Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

tritue65 - Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

Không có tài năng nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

(There is no such thing as a great talent without great will power.)

– Balzac –

Xem thêm:  Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

Check Also

tritue46 310x165 - Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *