Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

0
1771

tritue65

Không có tài năng nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

(There is no such thing as a great talent without great will power.)

– Balzac –

Loading...
Xem thêm:  Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.