Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.

0
1981

congviec13

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.

(Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.)

– Lord Byron –

Loading...
Xem thêm:  Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.