Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.

0
2099

congviec13 - Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.

(Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.)

– Lord Byron –

Loading...
Xem thêm:  Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.