Khi biết được thói xấu và cái yếu của mình. Ta đã đi một nửa con đường tới thông minh.

0
1909

loi-hay-y-dep-50

Khi biết được thói xấu
Và cái yếu của mình,
Ta đã đi một nửa
Con đường tới thông minh.

– Lời phật dạy –

Loading...
Xem thêm:  Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.