Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.

0
4555

loi-hay-y-dep-138

Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu, nó đã được làm xong rồi.