Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.

0
1914

loi-hay-y-dep-138

Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • khi bạn muốn bỏ cuộc hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu
  • khi bạn muốn từ bỏ hãy nhớ vì sao bạn bắt đầu
  • Khi bạn sắp từ bỏ hãy nhớ đến điều khiến bạn bắt đầu
CHIA SẺ