Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.

0
3349

loi-hay-y-dep-138

Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • khi bạn sắp bỏ cuộc hãy nhớ đến lí do bạn bắt đầu tiếng anh
  • mỗi khi muốn bỏ cuộc hãy nhớ
CHIA SẺ