Học, học nữa, học mãi.

0
925

danhngongiaoduc73

Học, học nữa, học mãi.

– Vladimir Ilyich Lenin –

Loading...
Xem thêm:  Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo.