Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

0
4784

danhngoncuocsong715

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • ngước lên xem thử trời cao thấp
CHIA SẺ