Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

0
3070

danhngoncuocsong715

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nguoc len cao de thay minh con thap
  • nhìn lên trên để thấy mình còn thấp
CHIA SẺ