Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

0
3702

danhngoncuocsong715

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • hãy ngước lên cao để thấy mình còn thấp hãy nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao
  • hãy ngước lên cao để thấy mình còn thấp
  • hãy nhìn lên cao để thấy mình còn thấp
  • nhìn lên trên để thấy mình còn thấp
CHIA SẺ