Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

0
3851

loi-hay-y-dep-151

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

– James Dean –

Loading...
Xem thêm:  Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.