Home / Danh ngôn tình bạn / Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

tinhban61 - Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

(Keep your friends close, keep your enermy closer.)

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

Check Also

tinhban32 310x165 - Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *