Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.

0
853

hanhdong21

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được mà bạn cần phải biết.

(Do the things you know, and you shall learn the truth you need to know.)

– Louisa May Alcott –

Loading...
Xem thêm:  Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.