Home / Danh ngôn hành động / Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.

hanhdong21 - Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được mà bạn cần phải biết.

(Do the things you know, and you shall learn the truth you need to know.)

– Louisa May Alcott –

Xem thêm:  Những điều cuối cùng

Check Also

hanhphuc68 310x165 - Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *