Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát

0
1995

danh-ngon-cuoc-song-2001

Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát.

(Write your goals in concrete and your plans in sand.)

– Khuyết danh –

Loading...
CHIA SẺ