Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát

0
2296

danh-ngon-cuoc-song-2001

Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết lên trên cát.

(Write your goals in concrete and your plans in sand.)

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Những hòn đá cuội