Home / Danh ngôn công việc / Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát

Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát

danh ngon cuoc song 2001 -  Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát

Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết lên trên cát.

(Write your goals in concrete and your plans in sand.)

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.

Check Also

congviec8 310x165 - Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *