Home / Danh ngôn hành động / Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình.

Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình.

hanhphuc613 - Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình.

Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình.

(Act enthusiastic and you will be enthusiastic.)

– Dale Carnegie –

Xem thêm:  Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

Check Also

hanhdong52 310x165 - Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *