Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình.

0
725

hanhphuc613

Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình.

(Act enthusiastic and you will be enthusiastic.)

– Dale Carnegie –

Loading...
Xem thêm:  Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.