Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

0
1784

tinhban35 - Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

(Be slow in choosing a friend, slower in changing.)

– Benjamin Franklin –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.