Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

0
1679

tinhban35

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

(Be slow in choosing a friend, slower in changing.)

– Benjamin Franklin –

Loading...
Xem thêm:  Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.