Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.

0
1090

hanhphuc5

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.

(Action may not bring happiness but there is no happiness without action.)

– William James –

Loading...
Xem thêm:  Người lao động là người hạnh phúc. Chính người nhàn rỗi mới là người khốn khổ.