Hài lòng chính là chìa khóa của hạnh phúc.

0
1942

loihayydep-330

Hài lòng chính là chìa khóa của hạnh phúc.

– Đạt lai lạt ma –

 

Loading...
Xem thêm:  Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.