Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

0
1426

tinhban32

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

(To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.)

– Charlie Chaplin –

Loading...
Xem thêm:  10 câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates