Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

0
1579

tinhban32 - Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

(To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.)

– Charlie Chaplin –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.