Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

0
3009

loihayydep-324

Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Không có gì để nói, tốt hơn, đừng nói gì. Cũng thế, chưa định hướng, đừng vội vã bước đi.