Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

0
2329

loihayydep-324

Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • giữa người với người khoảng cách ngán nhất là iq
CHIA SẺ