Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

0
3101

loihayydep-324

Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Mức độ thành công không phải xác định bằng những gì ta đạt được mà bằng những trở ngại mà ta đã vượt qua.