Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

0
2808

loihayydep-324

Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

– Khuyết danh –

Loading...
CHIA SẺ