Home / Danh ngôn thời gian / Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay.

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay.

thoigian5 - Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

(The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.)

– Les Brown –

Xem thêm:  Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt

Check Also

thoigian22 310x165 - Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *