Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay.

0
893

thoigian5

duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

(The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.)

– Les Brown –

Loading...
Xem thêm:  Những hòn đá cuội