Home / Danh ngôn tiền bạc / Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao.

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao.

danhngontienbac76 - Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao.

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong mà tiền được đánh giá quá cao.

(The chief value of money lies in the fact that one lives in a world in which it is overestimated.)

– Henry Louis Mencken –

Xem thêm:  Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên.

Check Also

kinhdoanh55 310x165 - Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.

Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.

Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *