Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

0
2853

danh ngon cuoc song 234 - Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Sống chậm và giản dị - cách sống của người khôn. Nó thực sự rất tốt cho thế xác, tâm hồn.