Đừng quan trọng thái quá mọi việc ở đời này. Một khi ta nghĩ nó vô thường như cánh mây.

0
2199

loi-hay-y-dep-71

Đừng quan trọng thái quá
Mọi việc ở đời này,
Một khi ta nghĩ nó
Vô thường như cánh mây.

– Lời phật dạy –

Loading...
CHIA SẺ