Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất.

0
5793

loihayydep-309

Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.