Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng rủi ro là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn

0
4489

danh-ngon-co-don-1000

Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng rủi ro là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn.

– Shakespeare –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cop thể bạn chiến thắng nhưng bạn sẽ mất người bạn đó mãi mãi
  • đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi
  • đừng chơi đùa với tình cảm của người khác
  • Đưng đua vơi cam xuc cua ngươi khac
CHIA SẺ