Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng rủi ro là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn

0
6914

danh-ngon-co-don-1000

Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể cuộc chơi nhưng là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn.

– Shakespeare –

Loading...
Xem thêm:  Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.