Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng rủi ro là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn

0
7312

danh-ngon-co-don-1000

Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể cuộc chơi nhưng là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn.

– Shakespeare –

Loading...
Xem thêm:  Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.