Home / Danh ngôn giáo dục / Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

danhngongiaoduc72 - Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

– Trang Tử –

Xem thêm:  Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Check Also

danhngongiaoduc77 310x165 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *